Ambrosius-egen ved Svendborg

Svendborg Kommunes klimaindsatser

Foto: Knud Mortensen

Svendborg Kommunes samlede Klimahandleplan

Svendborgs Klimahandleplan: klimaneutralitet og klimarobusthed

I 2022 vedtog Svendborg Kommune sin første omfattende Klimahandleplan, efter i 2020 at have tilsluttet sig det nationale DK2020-netværk.

Klimahandleplanen er baseret på to nøgleprincipper: Klimaneutralitet og klimarobusthed. Disse principper danner rammen omkring ni fokusområder, der hver især indeholder en række konkrete indsatser, der skal realiseres frem mod 2050.

Læs hele Svendborg Kommunes Klimahandleplan her.

Sejlskib

Foto:Skonnerten Johanne

Vejen mod Bæredygtig Fremtid

Klimaændringerne udgør en væsentlig del af vores rejse mod bæredygtig udvikling. Svendborgs Klimahandleplan er et afgørende skridt i retning af at imødegå disse udfordringer. Ved at standse klimapåvirkningerne søger vi at skabe en bæredygtig fremtid, hvor naturen og klimaet betragtes som uvurderlige ressourcer for menneskeheden. I vores bestræbelser på at opnå bæredygtig udvikling erkender vi, at uden naturen er der ingen mennesker.

Læs mere om klima og grøn omstilling i Svendborg Kommune her.

Share your moments from Svendborg with us: